november 2019 - oktober 2020

september

De richtlijnen voor samenwerking zijn samengesteld door en voor Constant. Ze stellen veerkrachtige afbakeningen vast die plooien, buigen en veranderen maar die ook bescherming bieden wanneer dat nodig is. In de komende maanden wordt het venster ingezet als openbaar notitieblok voor deze (...)

oktober

Dit weekend in Rotterdam: Varia lanceert Networks Of One’s Own, een para-nodale periodieke publicatie die wordt geschreven in een netwerk. Elk van de uitgaven is tegelijk een release van een specifieke software bundel, die gecontextualiseerd is in zijn eigen praktijk. De serie documenteert (...)

Iteraties onderzoekt de voorwaarden voor artistieke samenwerking in een digitale context. Convivialiteit, saamhorigheid, instituten, provisorische besturingssystemen, documenten als performance en andere begrippen worden door zes kunstenaars onder de loep genomen. Ze werden uitgenodigd om samen (...)

november

Deze Schering* documenteert Netwerken met een Standpunt, een werksessie die zich (de)concentreerde rond de vraag wat te doen eens we het internet dood verklaren, en/of hoe het bestaan van vele internets te vieren.
In april kwamen veertig deelnemers bij elkaar om samen te werken rond (...)

Het collaboratief traject Iteraties onderzoekt de collectieve artistieke praktijk in een digitale context. Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Operating / Exploitation in Bozar Lab organiseren we een namiddag met presentaties en reflectieve input. Met : Melanie Sehgal, (...)

’Iterations #5: Operating / Exploitation’ is een collaboratief werk, met input van: Mia Melvaer, Maxime Stifinner, Zoumana Meïté, Norbert Math, Iris Torruella Segura, Yoan Robin, Rosa Llop, Geraldine Juarez, Martin Rumori, Luis Rodil-Fernández.
Tentoonstelling: 08/11 - 24/11/2019 Dinsdag -> Zondag (...)

Feestelijke opening van Gezamenlijke Omstandigheden, een werksessie waarin we experimenteren met de generatieve mogelijkheden van sociaal-technische protocollen zoals gedragscodes, klachtenprocedures, bug-rapporten en copyleft-licenties. Een groep van 35 kunstenaars, activisten, theoretici en (...)

Op de laatste dag van deze collectieve residentie in Ateliers Mommen willen we graag de ideeën, observaties en prototypes die in de loop van de week naar voren zijn gekomen, delen en bespreken.
Tijdens de werksessie Gezamenlijke Omstandigheden wordt geëxperimenteerd met de generatieve (...)

Als bijdrage aan Right the Right, een driedaags evenement over de crisis in het auteursrecht, wordt Constant uitgenodigd om verslag uit te brengen van Auteurs van de toekomst. Tijdens deze studiedag probeerden we een begin te maken met het ons opnieuw voorstellen van copyleft als een (...)

Solidair met meer verschillende levensvormen inplaats van minder, met een andere toekomst voor technologie, met een milieubeweging die verder kijkt dan hun neus lang is, met algoliteraire experimenten en minder optimalisatie, met kunstenaars en anderen die gewild of gedwongen naar Belgie zijn (...)

"Je sluit je ogen en arriveert in de toekomst, ongeveer 200 jaar van hier... De ruimte waar je aankomt is volledig gestript, een leegte."
Vanaf donderdag 28 november kan je de poëtische audiovisuele installatie van Wedknwyet bekijken in de vitrine van Constant.
Met deze installatie nodigt WDKY (...)

december

Documentatie, literatuurlijst en ander materiaal over Auteurs van de Toekomst, een studiedag waarin we ons copyleftlicenties probeerden voor te stellen voor collectieve praktijken. Met bijdragen van Eva Weinmayr, Daniel Blanga Gubbay, Severine Dusollier en Aymeric (...)

Constant geeft elk jaar een andere ontwerper of ontwerpcollectief de opdracht om met behulp van Free, Libre en Open Source tools vorm te geven aan de tweemaandelijkse flyers voor Constant_V.
Tussen 2018 en 2019 werkten we samen met D-E-A-L, een Brussels collectief bestaande uit Quentin Jumelin (...)

In het kader van de tentoonstelling Open Skies animeren Martino Morandi en Femke Snelting een rondleiding door de geschiedenis van URL’s. Uniform Resource Locators (URL’s), ook bekend als webadressen, specificeren de locatie van een bron op een computernetwerk. Deze eens alomtegenwoordige (...)

Measured poises, crowd noises nodigt u uit een wandeling te maken over de kerstmarkt in het centrum van Brussel. Begeleid door de geur van gluhwein en smoutebollen observeren en bespreken we surveillance technieken die bij Winterpret en andere grote evenementen in Brussel worden ingezet. (...)

januari 2020

Constant zoekt een stagiaire (m/x/v) het hele jaar door
De stagiaire neemt deel aan het reilen en zeilen van de organisatie en zal al doende inzicht verwerven in haar dagelijkse werking. Hij/zij maakt kennis met verschillende werkinstrumenten (software, organisatie-methodes, (...)

In het kader van MENSCH MASCHINE, een collectieve tentoonstelling, samengesteld door Thierry Vandenbussche en Privacy Salon en gepresenteerd ter gelegenheid van de Computer Privacy and Data Protection Conference (CPDP 2020) in Brussel, stelt Constant een ’leeshoek’ voor die gevuld is met (...)

Occupying the middle On Artistic Research and the Arts, Sciences and Technology transdisciplinary practices
https://www.bozar.be/en/activities/163458-occupying-the-middle
Constant is invited in a panel that is part of the closing event of BOZAR and JRC’s Datami exhibition, Culture Action (...)

De website van Boeken met een Standpunt werd geupdated met de publicaties die in 2019 verschenen bij Constant en in het netwerk van vrienden.
Je bent van harte uitgenodigd om de catalogi te ontdekken van Constant_V, Diversies en Data Workers; evenals de fascinerende publicaties van de (...)

Tot 10 mei kun je lijsten, beschrijvingen en scores beluisteren die aan de hand van de bewegingen voor het raam van Constant worden geremixt. De er opgestelde apparatuur voor voetvalanalyse is niet bedoeld om mensenmassa’s te beheren, noch om winst te voorspellen. Ze beperkt zich tot een (...)

De digitale cultuur is een cultuur van kopieergedrag. Tegelijkertijd beschouwt de auteursrechtwetgeving audiovisuele kunstwerken als originele werken. Wat betekent het voor online deelplatformen dat de 2019/790 EU richtlijn over auteursrecht de volledige aansprakelijkheid zal leggen bij de (...)

februari

Wat gebeurt er met artistiek onderzoek als het openbaar wordt gemaakt? Als bijdrage aan de reflectie in a.pass over de specifieke publicatie dynamiek die technologieën van artistiek onderzoek genereert, (her)overweegt Zone Public de condities voor de verspreiding van deze specifieke vorm van (...)

De organisatoren van het project Iteraties hadden een ontmoeting met onderzoekster Jara Rocha en de experimentele grafisch ontwerpster Manetta Berends om te werken aan de Iteraties publicatie die in mei 2020 gepubliceerd wordt. Ze verzamelden materiaal en documentatie, bespraken inhoudelijke (...)

maart

Deze sessie wordt een speciale editie.
We vertrekken met de trein om 8:30 uur van Brussel-Zuid naar het prachtige Musée Royal de Mariemont bij La Louvière.
’s Ochtends bezoeken we ’Une Anthologie’, een installatie die Gijs de Heij & An Mertens maakten in het kader van de tentoonstelling Bye (...)

Constant besloot een paar dingen: Om zo min mogelijk activiteiten uit te stellen. Om trouw te blijven aan interafhankelijke netwerken met een standpunt. Om tegengas te bieden aan de nieuwe norm van altijd-online. Kortom, om deze dagen niet als een tijdelijke crisis te beschouwen.
Vooral nu (...)

april

Deze Warp* documenteert de werksessie Collectieve Omstandigheden, een tijdelijke onderzoeksresidentie die Constant organiseerde in samenwerking met Ateliers Mommen, een plek in Brussel waar kunstenaars wonen en werken. Collectieve Omstandigheden was een experiment met het generatieve potentieel (...)

Naar aanleiding van een discussie die plaatsvond in het kader van DiVersies in de Pianofabriek in oktober 2019, probeerden deelnemers aan Algolit en Mondotheque de voorbije maanden een blinde vlek aan te pakken in de manier waarop Paul Otlet in het algemeen, maar ook in hun eigen projecten (...)

mei

Wekelijkse uitzendingen ontwikkeld met en voor XPUB, Piet Zwart Media Design Master in Rotterdam, elke donderdag van 16:00-17:00.
De manier waarop het Latijnse alfabet alomtegenwoordig is in mens-machine-interfaces, de normalisering van binaire scheidingen in computersystemen, de kritiek op (...)

[JOIN LIVE EVENT >https://iterations.space/live/]
Gedurende de afgelopen drie jaar was het project Iteraties een prachtige rit door het landschap van de artistieke samenwerking. Nu is er een publicatie. We nodigen je uit de vele nieuwe startpunten te ontdekken die het biedt tijdens een twee (...)

Constant presenteert het project Authors of the future in de tentoonstelling Copy Paste die Antonio Roberts samenstelde als onderdeel van het Piksel festival in Noorwegen. Als je Bergen mocht zijn op 6 juni: we doen een streaming presentatie om 18:00.
"If you are an artist, then you have no (...)

juni

De richtlijnen voor samenwerking die Constant samenstelde, stellen geen harde grenzen. Ze buigen en bewegen maar tegelijkertijd moeten ze houvast bieden wanneer nodig. De tekst wordt voortdurend bijgesteld om open te staan voor correcties en verandering, ook onder invloed van de veranderende (...)

“Tools cannot be separated from the knowledge systems in which they have been imagined and made” Frozen Social Relations and Time for a Thaw: Visibility, Exclusions, and Considerations for Postcolonial Digital Archives by Martha Nell Smith, 2014
Ongebonden Bibliotheken is een werksessie die (...)

Op vrijdag 5 juni eindigt de werksessie Ongebonden Bibliotheken.
Na een week intensief onderzoek ’thuis’ verzamelen de deelnemers online voor een informeel uitwisselingsmoment. Ze delen indrukken van hun onderzoek en staan open voor discussie.
Werksessies van Constant hebben niet het doel om iets (...)

Aan de hand van zeven installaties laten kunstenaars zien hoe digitale collecties van bijvoorbeeld musea heel verschillende en zelfs tegengestelde perspectieven zouden kunnen verwelkomen. Dekoloniale en intersectionele perspectieven vragen om een andere toekomst voor cultureel erfgoed. Wat als (...)

juli

Iteraties was een serie residenties, tentoonstellingen, onderzoeksmeetings en artistieke uitwisselingen toegewijd aan de toekomst van artistieke samenwerking in digitale genetwerkte contexten. Iteraties is nu ook een publicatie die nieuwe concepten voorstelt en inspiratie geeft aan nog te (...)

Tussen 7 en 12 december 2020 organiseert Constant de werksessie Bureaucracksie.
Deze werksessie onderzoekt het bestuur van techno-sociale systemen via het prisma van de bureaucratie. Het uitvoeren van regels is een essentieel onderdeel van computerwerk, van digitale infrastructuren en van de (...)

Opening: donderdag 23 juli, 18u00-22u00 @ Constant
Sponzen of Porifera (/pəˈrɪfərə/ wat "poriëndrager" betekent) zijn meercellige dieren die onder water leven en zich vastzetten op de bodem. De meeste soorten leven in de zee tot op negen kilometer diepte, maar er zijn er ook die in zoet water leven. (...)

Een brief van Constant aan iedereen die tegen afstandsonderwijs aankijkt.
Hoe kunnen we samen leren anders met technologie om te gaan?

Samen met DeBuren, het theaterfestival en de KVS activeert Constant een onderzoekstraject over Zorg als solidariteit. Meer en minder recente maatschappelijke voorvallen en configuraties dwingen ons te proberen grip te krijgen op de implicaties van zorg en haar vormende kracht doorheen (...)

Constant presenteert het project Authors of the future in detentoonstelling Copy Paste die werd gecureerd door Antonio Roberts werd getoond als onderdeel van het Piksel festival van dit jaar in Noorwegen. Nu is het geplant in het electronische Kepplers Garden programma van Ars Electronica als (...)

Algolit neemt deel aan de tentoonstelling ’Littérature et Numérique’ in Maison du Livre in Brussel. Ze tonen 3 verschillende installaties: L’algolitérateur, La Voix au chapitre en Greffer des arbres.
Digitalisering en algoritmes nodigen uit tot nieuwe manieren van schrijven. Trekt de architectuur (...)

Vernissage: VRIJDAG 25 September, 18:00-22:00, Constant
Deze installatie vertelt het verhaal van een bescheiden zoektocht; zoeken naar iets zonder zeker te zijn dat het bestaat. Het probeert te navigeren door het verleden, het heden en de toekomst, ondanks de geografische en taalkundige (...)