Cooking

Puerto Cookbook

Puerto is a hospitable place in the centre of Brussels where homeless people can find help if they want to live independently. Every Monday they are welcome to come and eat a three course meal, (...)

Puerto Kookbook

Puerto is een gastvrije plek in het centrum van Brussel waar thuislozen kunnen aankloppen als ze zelfstandig willen wonen. Elke maandagavond eten de bewoners er een driegangenmaaltijd die door (...)

Puerto Livre de cuisine

Puerto est un centre d’accueil au coeur de Bruxelles pour les sans domicile fixe. Chaque lundi, les occupants peuvent manger un repas composé de trois plats, préparé par un bénévole, à un prix (...)

VJ11.4 Semiotics of the kitchen radio

Wat is Constant aan het brouwen? Welke experimenten, vragen, technieken en woorden brengen ze met elkaar in verbinding op dit moment? Via Verbindingen/Jonctions 11 nodigt Constant je uit in de (...)

VJ11.4 Semiotics of the kitchen radio

What is Constant cooking? Which are the experiments, questions, techniques and words they are combining? With Verbindingen/Jonctions 11 Constant invites you into the heart of her daily practice. (...)